Spel och digitalisering för företaget

Företag har allt mer börjat använda sig av nya metoder för att öka välbefinnandet hos de anställda och förbättra produktiviteten. Hit hör den ökande digitaliseringen, där företagen köper in olika system och tjänster som förbättrar arbetsmiljön och effektiviserar arbetsflödet. Men också mer okonventionella metoder, som att erbjuda de anställda avkopplingshörnor med TV-spel och andra faciliteter avsedda för rekreation och umgänge.

En del av digitaliseringen är att företag numera använder allt fler system som underlättar i den dagliga driften. Hit hör CRM-system från Lime technologies, som erbjuder system i flera olika prisklasser. Hos Lime technologies hittar du kompletta CRM-system som gör det möjligt att vårda företagets långsiktiga kundrelationer och samla all information om kampanjer, affärer och kunder på ett ställe.

Ökad produktivitet med TV-spel

Förutom att använda CRM-system och andra verktyg som underlättar i verksamheten har företagsledare allt mer börjat förstå vikten av en trivsam kontorsmiljö. När medarbetarna varje dag längtar efter att gå till jobbet, umgås och skapa ett bra liv tillsammans är det enklare att uppnå goda resultat. En ny amerikansk studie från Brigham Young University lät arbetsgrupper spela TV-spel tillsammans, där fokus låg på bra samarbete. Redan efter 45 minuters spelande kunde forskarna notera en ökning i produktiviteten, som gick upp med hela 20 procent. Studien publicerades i “AIS Transactions on Human-Computer Interaction” och kunde då adderas till en allt större mängd forskning som visar på hur positivt det är med TV-spel på jobbet.

Professor Greg Anderson som ledde studien menar att det var lite chockerande att se en så stor produktivitetsökning efter endast 20 minuters spelande. Han nämner att företag spenderar tusentals dollar på att stärka sina team, men varför inte istället köpa en Xbox? I studien rekryterade forskarna 352 individer som sedan slumpvis delades in i 80 olika team. Deltagarna i grupperna skulle inte känna varandra sedan tidigare. Varje team spelade först i en tävling som kallades “Findamine”, där deltagarna fick små textbaserade ledtrådar för att hitta landmärken. Deltagarna motiverades av forskarna med kontanta belöningar om de presterade väl i tävlingen. I studien kunde forskarna se att det inte spelade någon roll om medarbetarna var vana spelare. Tvärtom kunde det vara en fördel att vara ny på TV-spel då dessa deltagare snabbare byggde relationer med sina gruppmedlemmar än mer vana spelare.

Pago